Wyrażam zgodę na prowadzenie przez firmę Better Home lub na jej zlecenie oraz od podmiotów współpracujących z Better Home. działań marketingowych w tym przedstawienie oferty handlowej drogą telefoniczną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym na wskazany przeze mnie numer telefonu oraz adres e-mail.